|||

Utbildningar

Utbildning
Beklädnadsteknisk linje -84 -86
Damskrädderi (gymnasium) -89
Konsthantverk- metall, Hantverkets folkhögskola -94 -96
Skulptur, Dômen konstskola -96 -97
Skulptur, Dômen konstskola -96 -97
Konstsmide- metallhantverk, HDK- Stenebyskolan -97 -01
MA järn och stål-offentlig gestaltning, Steneby -09 -10
MA järn och stål-offentlig gestaltning, Steneby -11 -12